Projects We Do

What We Do

Bridges

Bridges

Infrastructure

Infrastructure

Highway

Highway

Latest Works

View our Works

Bridges
Projek Membina Kuala Terengganu Bypass

Jabatan Kerja Raya (JKR)
Contract Period : 2016-2019

Industry
Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan Serantau Bandaraya Melaka

Jabatan Perkhidmatan Pembentungan
Contract Period : 2017-2020

Medium Traffic Bridge
Projek Menaiktaraf Sungai Kesang

Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS)
Contract Period : 2016-2018